Vés al contingut (premeu Retorn)

Característiques

Característiques més rellevants del Laboratori Remot iLabRS

  • Plataforma modular i flexible, adaptable a diferents tipus d'experiments en els quals estigui involucrat un sistema de control i d'adquisició de mesures i dades.
  • Sistema escalable que permet, de manera accessible i senzilla, tant la incorporació de distintes pràctiques i experiments com la replicació d'aquestes per possibilitar l’accés simultani a un nombre variable d'usuaris.
  • Sistema fàcilment ampliable, sense necessitat de modificar tota l'estructura preexistent, atès que disposa d’una arquitectura i una configuració modular flexible.
  • Sistema apte per l’ús tant presencial com remot, permetent la realització de pràctiques in-situ que poden ser completades o continuades amb pràctiques remotes usant la mateixa plataforma, la qual cosa proporciona sensació de realitat i afavoreix l'aprenentatge significatiu.
  • Sistema econòmic ja que la plataforma inclou una part comuna, reutilizable i de baix cost, en la qual s'insereixen els dissenys específics. Aquests dissenys s'han descarregat de la complexitat del sistema d'adquisició i podrien ser realitzats pels propis centres educatius.
  • Sistema amb baixes necessitats de manteniment, podent estar operatiu de manera permanent.
  • Sistema obert que possibilita i afavoreix el treball cooperatiu, promou la col·laboració entre centres educatius, professorat i alumnes, i admet l'aportació de nous experiments per part dels centres educatius, entitats o xarxes.
  • Entorn distribuït, amb accés TCP/IP als experiments i pràctiques. Cada placa de control i experimentació té la seva pròpia adreça IP i, per tant, físicament pot trobar-se en qualsevol lloc del món i, no obstant això, formar part del conjunt virtual del laboratori remot.
  • Sistema adaptable a entorns d'e-learning a través de plataformes tipus Moodle o d’altres.