Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràctiques/experiments

Col·lecció de pràctiques y experiments disponibles, fins el moment, en el Laboratori Remot iLabRS:

 

 • E101. Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d’un resistor.
 • E102. Estudi de la característica tensió-corrent (V/I) d’un díode de silici.
 • E103. Estudi característica tensió-corrent (V/I) de un díode de germani.
 • E104. Estudi de la característica V/I d’un díode LED.
 • E105. Estudi de la característica V/I d’un díode Zener.
 • E106. Estudi del funcionament del condensador. Corbes de càrrega i descàrrega. Constant RC.
 • E201. Estudi i anàlisi de circuits amb díodes: rectificadors de mitja ona i de doble ona.
 • E202. Filtres amb condensadors en fonts d'alimentació.
 • E203. Font d'alimentació estabilitzada.
 • E301. El transistor. Corba característica de sortida.
 • E302. El transistor. Recta de càrrega. Punt de treball.
 • E303. El transistor. Anàlisi com a amplificador. Factor d'amplificació.
 • EEM.  Mesura de la característica esforç-deformació d’un material.
 • ERP.  Mesura de radiació, potència i eficiència de llums quotidianes.
 • EBR.  Introducció a la Robòtica. Control d'un braç robot.

>>> Altres pràctiques i experiments en procés d'estudi per a un posterior desenvolupament:

 

 • Estudi de circuits bàsics de corrent altern: RL, RC, RLC.
 • Energies renovables: solar i eòlica.
 • Automatismes elèctrics i electrònics.
 • Circuits pneumàtics.
 • Assaig de màquines elèctriques.
 • Mesurament i control de processos tèrmics. Regulador PID.
 • Estudi del comportament de sensors: pressió, temperatura...
 • Determinació de les característiques de resistors no lineals: LDR, NTC, PTC i VDR.
 • Estudi de la fotosíntesi.
 • Estudi del creixement de flora i vegetació. Cultius.
 • Control d'un hivernacle.
 • Contaminació ambiental.
 • ­Estudi d'ecosistemes aquàtics.
 • S­edimentació.
 • Estudi de la radioactividad.
 • Mesurament de magnituds i paràmetres meteorològics.
 • Experiments de física.